Obrazy, které Jiří Sieber prezentuje na výstavě s názvem Enfant Terrible, jsou odrazem jeho pohledu na formativní roky života. Výchova, prostředí a povahové rysy dětí jsou zde ústředním tématem. Balancuje na pomezí pojmů introspekce a extrospekce, vědomí a podvědomí, intuice a racionální myšlení, realita a fikce. Velkou inspirací je Jiřímu Sieberovi jeho 19měsíční syn Albert, a také prožitek vlastní výchovy.

 

Jiří Sieber po ukončení střední umělecké školy v Ostravě studoval Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana a poté u Martina Mainera. Na AVU se věnoval nejrůznějším žánrům, figurální malbě, zátiší a nakonec krajinám. V současné době se nejčastěji věnuje malbě expresivní a výrazně barevné s tématy krajin a figur. Živost a energie v obrazech je pro jeho tvorbu klíčová. Žije a pracuje v Ostravě.