Aplikace „Lidské aktivity” umožňuje skladovat a monitorovat data uložená v osobních počítačích typu stolních stanic anebo notebooků, používající operační programy Windows, Mac OS a Ubuntu. Tento softwarový nástroj nenahlíží na problém digitální archivace z úhlu produktivity, ale z hlediska placené či neplacené práce. Jeho účelem je oddělovat tyto dvě položky od sebe a emancipovat uživatele od soudobých ideologií sebekontroly a sebeobětování, z nichž ve skutečnosti profituje někdo jiný: klient, zaměstnavatel, nadnárodní korporace či státní aparát.