Technologie, která měla usnadnit a zlepšit vykonávání každodenních činností najednou zpětně působí na proces našeho rozhodování a neovlivňuje pouze práci ale i volný čas proměňuje ve výdělečnou činnost. Existuje tak mezi dvěma odlišnými vizemi jednou která vnímá optimalizaci práce jako cestu k osvobození pracujících získání času navíc zvýšení platů a tedy překonání hierarchie decentralizování dohledu a možná i pomoc přivést lidstvo k harmonii a druhou která vnímá zvýšenou všudypřítomnost technologie jako základního nástroje dalšího ovládání a vykořisťování mas rozšíření moci naprostého dohledu a zbohatnutí vládnoucí třídy. Ačkoli se druhý scénář zdá být realitě bližší existuje způsob jak nastoupit cestu k první variantě?

Fotograf Festival 2017 program

kuratoří: Jen Kratochvíl & Laura Amann