Sebe slavím a sebe zpívám,

Co já si troufám, ty též si troufni,

Neboť každý atom, který mně patří, i tobě patří.

 

Walt Whitman 

 

http://www.jirithyn.cz/