Sólová výstava Ugly Now představuje jednu z předních postav současné české postkonceptuální fotografie. Jiří Thýn v rámci aktuálního projektu dále rozvíjí svou subjektivní reflexi světa na pozadí současných globálních událostí a inter/subjektivního ideového terénu a navazuje na nedávný projekt Miluj život v brněnské Fait Gallery.

 

Jiří Thýn (*1977) je považován za předního českého post-konceptuálního fotografa střední generace. V uplynulých dvaceti letech prošel cestou zkoumání fotografického média a jeho vztahů k jiným uměleckým oblastem: objektu, instalaci, pohyblivému obrazu, poezii, kresbě nebo malbě. Skrze tato „ostatní média“ však vždy primárně spěl k použití fotografie coby nástroje, který mu umožní empatický, emocionálně zabarvený a zákonitě subjektivní vhled do problému, který si před sebe postavil.