Jitka Chrištofová se věnuje především kresbě, s kterou bravurně experimentuje. „Citlivě vnímá rytmus, ve škále šedí mezi černou a bílou dokáže zachytit stěží postřehnutelný detail, vidí ho v pozitivu i negativu, jako matrici i otisk, a zároveň jako rentgen hledí za a skrz. Vnímá krajinu jako energetické pole, s nímž vstupuje do dialogu, jako síť vzájemně provázaných bodů, jako čitelnou a pojmenovávanou strukturu. Právě pojem struktura nám při pohledu na uhlové kresby Jitky Chrištofové přijde v obecném smyslu asi nejvýstižnější.“ (Vanda Skálová)

  

Štěpán Vrbický se věnuje malbě, kresbě a v posledních letech zkoumá, se sobě vlastní pečlivostí a zaujetím, možnosti tradiční japonské keramiky. Štěpánovy malby jsou příběhy z „Obyčejného Světa“, které svým viděním a citlivostí proměňuje v krásno. „Jinak řečeno, tyto kresby nejsou krásné, protože by zobrazovaly krásně předměty. Spíš říkám, že jsou krásné i přesto, že o krásu v estetickém slova smyslu vůbec nejde. Jsou krásné právě jen způsobem svého uskutečnění, nevidíme pouhé vrstvení barev a čar, ale vrstvení myšlení v čase, a vcítění se do každého jednotlivého a konkrétního předmětu, světla, stínu apod.“ (Jura Plieštik)

  

Štěpán a Jitka vlastními slovy.: „Naše společná výstava je vlastně o tom, co nás nějak přitahuje a zkreslení jako dvojsmysl, za prvé jako změna, deformace odchýlení od plánu, to, co provází vznik každé nové věci a za druhé to, co nás přitahuje jako kreslíře, tím, jak věci vidíme a vnímáme skrze proces kreslení…“

  

Jitka Chrištofová (*1977) absolvovala studia na AVU v letech 1998–2005 v atelieru grafiky II. Vladimíra Kokolii, střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni ukončila v roce 1996, obor výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Jitka je rodačkou z Prahy, ale více než dekádu žije a tvoří v osadě Štarkov nedaleko Jimramova, kde společně se svým partnerem Štěpánem Vrbickým, vychovávají dvě děti. Jitka vyučuje výtvarné umění na Masarykově střední škole v Letovicích. Vystavovala v mnoha reprezentativních galeriích doma i v zahraničí, v Rakousku, v Peru a v USA, naposledy v pražské galerii Havelka, s kterou dlouhodobě spolupracuje.

  

Štěpán Vrbický (*1978) studoval AVU v letech 1998–2005 v ateliéru grafika II. Vladimíra Kokolii. Střední grafickou školu ukončil v roce 2006, obor restaurování papíru.