Monografická výstava Jitky Svobodové (*1941), prvé profesorky na pražské Akademii výtvarných umění, kde v letech 1990–2013 vedla ateliér kresby, pokrývá posledních deset let její práce. Přináší průřez rozměrnými pastelovými kresbami a objekty. Autorka, věnující se od roku 1974 především kresbě, se zabývá předměty ze svého bezprostředního okolí, jež poskytují podnět k rozvinutí mnoha svých skrytých stránek; staly se jí kontemplativní výzvou o smyslu a průběhu znázornění, o vztahu odhmotnění a prosvětlení. Stoly, židle, záclony a ubrusy stejně jako stromy a mraky získávají svou vlastní autonomii a mění se v ojedinělé a výjimečné jevy, setrvávající na hraně bytí a ne-bytí. Z všední každodennosti se stává výjimečný svátek. K výstavě vydává nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s GAVU Cheb první autorčinu monografii, bohatě ilustrovanou a shrnující její dílo od poloviny 60. let do roku 2021.