Další ze série výstavních projektů public-art galerie Artwall, tentokrát ve 3D.

Výstava Terezy Janečkové, Pavlíny Míčové: Jitrnice, jakou svět neviděl, vychází z historické povahy prostor, které dnes tvoří galerii Artwall. Kamenné rámy, v nichž galerie funguje, vznikly v padesátých letech v souvislosti s úpravou Letenského parku během výstavby Stalinova pomníku. Původně měly sloužit k umístění reliéfů ve stylu socialistického realismu, ale nakonec zůstaly prázdné a jen příležitostně sloužily prezentaci socialistické propagandy.

V případě projektu “Jitrnice, jakou svět neviděl” však nejde o pouhou rekonstrukci. Reminiscence na dobu reálného socialismu pracuje s tématem paměti a jejího přepisování. Odstraněním textů a komunistických symbolů sleduje mizení paměti (nejen) ve veřejném prostoru. Jak k tomu poznamenávají autorky: „Pravidlem vývoje je důsledné odstraňovaní pozůstatků minulého. Ve veřejném prostoru tak jsou postupně likvidovány sochy a památníky z Rakouska Uherska, z období První republiky, stejně jako z období komunismu.“

Souvislost s historickou pamětí a jejím vztahem k současnosti má rovněž prezentace jejich projektu upravená pro sledování ve 3D.Celý projekt má několik vzájemně provázaných rovin interpretace: můžeme jej chápat jako zamyšlení nad nestálostí kolektivní pamětí, komentář k proměnám jazyka reklamy, nebo obecnější úvahu směřující k postavení současné levice.