Výstava libanonské umělecké dvojice filmařů a vizuálních umělců se zaměřuje na novou adaptaci projektu „I Must First Apologize…”, který vychází z mnohaleté archivní činnosti v oblasti emailových spamů, zkoumání příběhů jejich odesílatelů a recipientů. Joana Hadjithomas a Khalil Joreige představili v roce 2014 svůj rozsáhlý dlouhodobý výzkumný projekt zaměřený na spamy. Sledují jejich historii až k analogovému předchůdci z 18. století známému jako “Jeruzalémský dopis”. O tři roky později, když se i pojem „post-pravda“ stal nejasným a pro popis současné politické atmosféry nevhodným, působí myšlenka nevyžádaných e-mailů staromódně a zastarale. Fotograf Festival představí opakování této komplexní studie, pokrývající škálu umělckých médií – instalace, zvuku, videa, plastiky, kresby a archivního materiálu, s novou naléhavostí jako historickou zkoušku digitální manipulace a rozostřování hranic toho, čemu říkáme realita.