Představa o tom, co je obraz, socha, kresba není nijak komplikovaná. Mnohem složitější je přemýšlet o tom, kdy se obraz nebo socha stává uměleckým dílem. Je to v momentu, kdy jej nebo ji prohlásí malíř nebo sochař za dokončené? Do jaké míry je zrod uměleckého díla řízeným procesem a do jaké míru sledem živelných událostí? A nestává se někdy, že nastane vzpoura všech těch čmáranic a zmuchlaných papírů, které se společně zatvrdí v odhodlání stát se také uměleckým dílem?

 

Takový rebelující tábor vznikl i v ateliéru Josefa Bolfa a svoje útočiště našel v Jurkovičově vile, která svojí atmosférou umocňuje odbojné nálady všech odstřižků, stránek z roztrhaných skicářů, krycích papírů a odložených záložek.