Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, která se koná v Místodržitelském paláci, Moravské náměstí 1a, v 18.00. 

Josef Šíma je zásadním představitelem evropského moderního malířství. Výstava v Místodržitelském paláci připomíná Šímovu uměleckou dráhu od počátků v Brně, kdy se v jeho tvorbě projevovala fascinace moderními technologiemi, až po okamžik zakořenění mezi umělci pařížské avantgardy, které se potvrdilo jeho působením v umělecké skupině Le Grand Jeu (Vysoká hra). Umělci této skupiny se pokoušeli proniknout za hranice reálného, k čemuž používali všemožné prostředky – drogy, alkohol, spánkovou deprivaci, zatajování dechu nebo meditační techniky. Šímova tvorba zabstraktněla, vytvořil si poetiku vycházející převážně z vlastních zážitků spojených s výlety do přírody, či z hledání mytologických symbolů a kořenů lidstva. Na výstavě tak budou k vidění jeho obrazy snových krajin, parníků na Seině nebo portréty jeho přátel a rodiny. Josefa Šímu představíme také jako hlavního prostředníka mezi francouzskou a českou avantgardou.

Více o výstavě na FB události ZDE >>> https://www.facebook.com/events/1368582826609775/ 

Ještě před tím nezapomeňte vzít své děti na DĚTSKOU VERNISÁŽ v 16.00 https://www.facebook.com/events/1717241071719420/.