Jakub Špaňhel,

Výstavou provází kurátorka výstavy Helena Musilová