Výstava připomíná zdroje Sudkova obratu v měřítku daném jedinečností soukromé
sbírky. Exponáty poznamenaly stopy požáru, neboť po umělcově úmrtí ateliér
vyhořel.

Josef Moucha