Berenika Ovčáčková, Kidnapped 1, 2023, inkprint

Každý rok v Galerii Hollar zahajujeme výstavou těch, kteří se dožijí životního jubilea. To znamená, že výstavy se budou účastnit umělkyně a umělci, kteří se v roce 2024 dožijí svého životního výročí, které končí buď nulou nebo číslem pět.

  

Jubilantek a jubilantů máme spoustu každý rok a rok 2024 není výjimkou – rád vám ve svém úvodním slovu připomenu ty, kteří si těchto výročí prožili opravdu hodně – paní Danielu Benešovou se svým výročím 95 let, dámy Evu Sendlerovou a Milenu Šoltésovou s výročími 85 let a potom osmdesátníky Josefa Mžyka, Svatopluka Klimeše a Ainacidise Fanise. Opět se můžete setkat s tím, co je pro naše sdružení typické – různorodost grafických technik a výrazů a také setkávání několika generací, kde mezi nejmladší a nejstarší umělkyní je rozdíl celých 60 let.

  

vystavující: Fanis Ainacidis, Bronislava Bakule Malá, Hza Bažant, Daniela Benešová, Dušan Černý, Petr Fiala, Renáta Fučíková, Jan Holoubek, Tomáš Hřivnáč, Ditta Jiřičková, Lenka Kahuda Klokočková, Svatopluk Klimeš, Jan Kocman, Tereza Kučerová, Michaela Lesařová – Roubíčková, Ivana Lomová, Renata Maesová, Josef Mžyk, Michal Novák, Berenika Ovčáčková, Miroslav Pošvic, Michael Rittstein, Josef Saska, Eva Sendlerová, Marek Sibinský, Tereza Smetanová, Dalibor Smutný, Ladislav Sýkora, Barbara Šalamounová, Milena Šoltészová, Marie Štumpfová, Ester Tajrychová, Eva Vápenková, Magdalena Vovsová, Olga Vychodilová, Karel Zeman

kurátor: Pavel Piekar