Zveme na komentovanou prohlídku výstavy Sorry bylo to rychlý ale mám peklo, kterou vás provede Julius Reichel. Objasní název výstavy, proces vzniku jednotlivých obrazů i proč instalace připomíná les nebo stanové městečko. Dozvíte se zajímavosti, týkající se nejen aktuální výstavy, ale i života a tvorby tohoto mimořádného malíře a výtvarníka.