Projekt Modré světlo vytvořený umělkyní, vystupující pod pseudonymem Ka3ka3 [kaškaš], je výsledkem hledání souvislostí mezi digitálním světem a mezilidskými vztahy. Výstava se tak dotýká rozrůstajícího se fenoménu sociálních sítích, které v posledních letech radikálně proměnily naši vzájemnou komunikaci na několika rovinách, jako i proměny jazyka, který běžně užíváme. Příkladem může být termín přítel, který v prostředí internetu nabývá nového významu. V současné době totiž přítelem nemusí být nutně označován člověk, který je nám skutečně blízký. S nástupem Facebooku se tento pojem proměnil a často označuje i někoho, koho jsme v reálném světě nikdy nepotkali. Tuto sémantickou proměnu reflektuje vystavený objekt závěsný textilní kokon, který je při každé ze svých instalací nějak změněn. Dílo navíc vybízí návštěvníky k interakci, čímž celou myšlenku proměny upevňuje.

  

Galerie Edikula tímto projektem navazuje na předchozí výstavy Modrého světla například v Oblastní galerii Jihlava (2021) a na festivalu Sochy v Zahradě, který se koná každoročně v Kroměříži (2019). Sjednocujícím prvkem výstav je vždy modré světlo, které v sobě manifestuje hlavní téma sociálních sítí a internetu obecně. Modrá barva odkazuje nejen na logo jedné z hlavních sociálních sítí Facebooku, ale také na modré světlo, které vyzařují sami obrazovky. 

  

kurátorka: Kateřina Kotápišová

  

Akce je financována ze Stipendijního programu pro podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti studentů Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.