Martin a Nina Mainerovi predstaví své každodenní krajino-malírské pokusy vetšinou z pláží dvou Thajsky´ch ostrovu ( ko Lanta a ko Pangan ) a pár z Bankogku. Malovali každy´ den ráno od šesti do deseti hodin. Vetšinou na vy´chodním konci každé pláže lze najít nezastaveny´ kousek rádoby divociny, kde se našinec cítí dobre a niky´m nerušen muže v klidu malovat. Když se už slunce vyšplhalo i tam a denní práce byla vykonána, šlo se na snídani. Jejich mesícní pobyt nakonec prinesl pres stovku obrázku 30×30 cm, pro které si narezaná a našepsovaná plátna vzali s sebou do batohu spolecne se tremi blindrámy a pripínácky na prepínání pláty´nek…
Prof. Martin Mainer sklízí úspechy svého malírského vy´voje posledních triceti let. Krajinu v prírode si na zminovanou dobu zakázal po jednom neúspešném pokusu v Jeseníkách v šestnácti letech. Až v Thajsku premohl ostych a dal se do ucení. Nina je v krajine jako doma. Mainer vystavoval u nás i v zahranicí, (krome Austrálie na všech kontinentech) a v roce 2007 probehla jeho retrospektivní vy´stava v pražském Mánesu. Poslední vy´stavu mel ve Wanieck Galerry v Brne tento rok v dubnu a květnu. K príležitosti retrospektivní vy´stavy spolecne s Janem Pelánkem a Galerií Klenová vydalo vydavatelství Arborvitae jeho obsáhlou monograi. Vedl trináct let atelier malby 2 na brnenské FaVU. Ing. Arch. Nina Hedwic Mainerová, založila a rídí svou vlastní umeleckou školu v Praze a to, co se jí podarilo v krátké dobe uskutečnit, hovoří především o jejím obrovském zaujetí pro realizaci vlastních plánu a o silném manažerském talentu. Zájem o malírství i malírsky´ talent je jí vlastní od detství. Oba umelce spojuje nejen touha stát se malírem, ucitelem ci zdravotní sestrou, ale také láska. V projektu Galerie Kabinet Strítež predstaví autori neobvykly´ pohled na téma vesnice, vlastne všechny obrázky vznikaly v thajsky´ch ostrovních vesnicích. Nekolik jich však zachycuje vesnici cítající stejne lidí, jako má celé Cesko, jedno zposledních, ješte ne naprosto modernizovany´ch asijsky´ch mest, nádherny´ Bangkok. Jejich krajinky jsou tedy pokus o cestovní deník a kalendár cesty, a jak už to tak by´vá, snaží se zachytit okolí obydlí a pláží, zbytky džungle, bungalovy, palmy, lodicky a more. Svy´m souborem maleb oživují v dnešním „vysokém“ umení ponekud zanedbávany´ zpusob malby prímo ve venkovním prostoru, v plenéru, navíc v exotickém Thajsku. Veríme, že pohled na jejich obrazy Vás v podzimním pocasí pozitivne naladí.