Karel Jaromír Erben…a život lidský jako sen!
(Bojte se lidí, ne přízraků!)

2. podlaží, Grafický kabinet
7. 11. 2018 – 6. 1. 2019
Vernisáž: 6. 11. 2018

Výstava Karel Jaromír Erben…a život lidský jako sen! s podtitulem Bojte se lidí, ne přízraků! se řadí k tématickému cyklu, ve kterém krajská galerie pokračuje (Kuběna – Nezval, Karel Hynek Mácha – Slunce jasná světů jiných, Karel Hlaváček – Jsou ohně marny). Náš národní klasik a básník Karel Jaromír Erben (1811-1870) se tak prezentuje celou řadou nejvzácnějších rukopisů zapůjčených z Památníku národního písemnictví v Praze. Vedle rukopisných básní budou představeny také zápisy národopisné povahy a pohádky, včetně těch nejznámějších, jako je Zlatovláska, Jabloňová panna. V grafickém kabinetu se objeví první vydání Erbenovy Kytice. Druhou část tvoří kresebné a malířské dílo Aléna Diviše (1900-1956) přímo inspirované Erbenovou knihou balad, vesměs vytvořené v letech 1948-1949. Podařilo se uskutečnit pomyslné setkání básníka, národního klasika, klenota české slovesnosti s malířem, kreslířem a celoživotním outsiderem Alénem Divišem. V rámci výstavy se bude konat 30. 11. večer poesie nazvaný Hoj, co nám nese vzácný host, na kterém budou účinkovat herci Jiří Pecha a Petr Oslzlý za hudebního doprovodu Ireny a Vojtěcha Havlových. O díle Erbenově a Divišově promluví přední historik umění Jaromír Zemina.

kurátor výstavy: Pavel Petr