Václav Brožík, Návštěva v ateliéru, 1878-1879, Západočeská galerie v Plzni, O 394

Velkým tématem moderní doby se po roce 1800 stal sám
umělec, jeho postavení ve společnosti i budování jeho uměleckého sebevědomí
tváří v tvář anonymnímu publiku. Svou roli sehrála nově zavedená veřejná
prezentace děl na uměleckých výstavách či téma institucionalizace a reflexe
uměleckého školení a provozu.

Více či méně stylizované a inscenované obrazy,
jejichž prostřednictvím umělci zachycovali prosazování vlastní profese ve
společnosti, zahrnují zobrazení sebevědomého tvůrce, romantickou introspekci
sebe sama, i oslavování a kritiku ikon uměleckého i národního společenství.
 

Výstava si
klade za cíl ukázat toto téma z různých současných pohledů a propojit české
umění s evropským kontextem. Návštěvník uvidí tvorbu anglických a francouzských
karikaturistů jako byli Honoré Daumier, William Hogarth nebo James Gilray spolu
s klíčovými díly českých umělců vypovídajících o sobě sama, autoportréty a
ateliéry Karla Purkyně, Soběslava Pinkase nebo Emila Orlika.

Výstava je
věnována historiku umění Romanu Prahlovi, který významným způsobem ovlivnil
bádání o umění 19. století.

K výstavě
vychází monografická publikace.