Obě umělkyně pracují na instalacích a performancích, experimentálně používají hraniční techniky, které samy vynalézají. Karíma vyšívá sklo, Nicole kreslí rozkomíhaným pohybem vlastního těla. Obě řeší styčné obsahy jinými formami. Jedno z nastolených témat německé umělkyně je pohyb v prostoru, rozvíjení zachycené myšlenky. Její přístup je tělesný, haptický. Naopak Karíma pracuje s materiály křehkými, kterým hrozí rozpad, kresbu nahrazuje text, ctí tradice a stálost materiálů. Obě pracují s gesty odlišným způsobem, obě smýšlejí podobně, ale hledají jiné přístupy k uměleckému vyjádření.

  

kurátoři: Ludwig Seyfarth, Lenka Tutschová