live rozhovory / komentované prohlídky / přednášky /

Centrum současného umění DOX připravilo v rámci výstavy “Luciferův efekt: střetnutí se zlem” program rozhovorů významných osobností politické, kulturní i občanské společnosti se zaměřením na palčivá témata a kauzy českého veřejného života, o nichž je důležité se bavit:
– korupce jako bezpečnostní riziko ČR
– kauza Roman a Drobil ve světle ilegálního financování politických stran
– selektivní spravedlnost jako výsledek zasahování politiků do práce policie a soudů
– psychopati v politice a podnikání
– politická podpora lichvy a hazardu
– podněcování rasové nenávisti
– násilí v rodinách ad.

Rozhovory probíhají vždy od 17:00 do 18:00 přímo ve výstavě.

2.11. 2011 od 17h:
Václav Bělohradský – Ing. Jiřina Dienstbierová

Václav Bělohradský – významný současný filosof a sociolog. Působil na Filozofickém institutu Antonia Rosminiho v Janově, od r. 1973 byl profesorem sociologie na univerzitě v Janově a spolupracoval s českými exilovými časopisy a nakladatelstvími a s domácím disentem. Od r. 1990 je profesorem politické sociologie na univerzitě v Terstu a hostujícím profesorem na Fakultě sociálních věd UK.

Ing. Jiřina Dienstbierová – výkonná ředitelka Rady pro mezinárodní vztahy, absolventka ČVUT. Působila v Koordinačním centru občanského fóra, Nadaci Občanského fóra, na Ministerstvu financí, v Centru pro sociální a ekonomické strategie FSV Univerzity Karlovy. Ředitelka Informačního střediska pro spolupráci se Srbskem a Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou.