Vendula Chalánková, Geometrická abstrakce, 145 X 145cm, akryl na plátně, 2015

Vernisáž výstavy: 22. května 2018, v 17.00 hod.
Trvání výstavy: 23. 5. – 9. 9. 2018

Výstava Kdo se rád dívá… se zaměřuje na různé umělecké přístupy k fenoménům, které jsou spojovány s dětským způsobem vnímání a vyjadřování, zejména výtvarným projevem. Zkoumá různé polarity vztahu mezi tím, co se obrací k dětskému výrazu a tím, co s ním reflektivně pracuje. Výstava představí tvorbu pěti současných umělců/umělkyň mladší střední generace – Daniela Baráčková, Erik Binder, Marek Číhal, Vendula Chalánková, Veronika Vlková, jejichž díla lze charakterizovat pojmy jako příběh, imaginace, symbolizace a znakovost, bezelstnost, spontánní hravost. Zatímco tvorbu dětí, naivních umělců nebo tvůrců art brut provázejí tyto pojmy jaksi mimoděk, pro vystavující umělce jsou objektem, s nímž aktivně zacházejí.

Daniela Baráčková (1981) vytvoří pro výstavu instalaci v podobě obří sukně, pod níž budou umístěna videa pocitově zpřítomňující esence prožitých situací z vlastního života, každodennosti rodiče a dítěte. Erik Binder (1974) je umělcem širokého výtvarného záběru. Na výstavě bude přítomen svými spontánními intervencemi, jež vybízejí ke spoluhře. Marek Číhal (1986), přestože tu a tam vytváří objekty nebo realizace v architektuře, především maluje. Radost a energie, která číší z jeho dětsky nestylizovaných, přímočarých obrazů, zalije barevným světlem i zlínský prostor. Vendulu Chalánkovou (1981) zná širší veřejnost především díky jejím originálně vytvářeným ilustracím knih pro děti. Relativitu našich interpretací viděného a konvencemi spoutaného pohledu na svět odhalují také její malby, které mohou být charakterizovány jako abstraktní minimalismus stejně jako hyperrealismus. Veronika Vlková (1985) je vypravěčkou příběhů. Vypráví je skrze pocity, které dokáže v divácích vzbudit prostřednictvím velmi jemných zásahů do prostředí, magicky působícími křehkými objekty a lyrickými akvarely.

Výstava je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu 2018 a také širší galerijní dramaturgie, která přibližuje specifický pohled na svět a výtvarný výraz spojovaný s fenoménem dětství. V podobném termínu bude k vidění výstava naivní umělkyně Natálie Schmidtové nebo výběr ze sbírky Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, kterým se jeho autoři – žáci základní umělecké školy pokouší formulovat svůj způsob vnímání umění.

Kurátoři výstavy: Václav Mílek