Dirck Hals, Bavící se společnost, 1614–1618

Nový cyklus videí z expozic NGP otvírá velké téma člověka v umění. Bude nás zajímat nejen figura na plátně, ale i ten, kdo obraz namaloval, inspiroval či objednal. Zaměříme se na to, pro koho byla umělecká díla během staletí určena, jak moc se mohl do umění promítat umělec, a jak zadavatel a společnost. Ukážeme si velké mecenášské osobnosti, ale i anonymní dobové pozorovatele, a bude se snažit pro jednotlivé etapy umění od středověku po novověk definovat jeho hlavního recipienta a hrdinu.

  

Edukátorka Jitka Handlová představí fenomén obchodníka, nizozemských měšťanských vrstev a jejich vkusu na vybraných obrazech z expozice Staří mistři II ve Šternberské paláci.

  

Online na FB NGP.