Výzva k participaci

Kdo usedne ke strojům?

 

Hledáme účastníky analogově úklepové performance básníka Pavla Novotného, která se uskuteční ve veřejných prostorách Pardubic. Vítán kdokoli, kdo unese psací stroj a kdo je otevřen novým zážitkům. Žádné předchozí básnické, literární, rytmické či jinak umělecké zkušenosti nejsou potřeba.

 

pátek 9. 9. 17:00–20:00, společné přípravné setkání

Sejdeme se v Gampě, vyzkoušíme psací stroje a společně vytvoříme plán na sobotu.

 

sobota 10. 9. od 11:00 dokud nás to bude bavit

Společná analogově úklepová performance v ulicích města. 

 

více informací a přihlášení: sarka@gmpardubice.cz

 

Performance se zabývá písemným záznamem dějů a procesů v reálném čase. Počítá se zde s tím, že typem záznamového média je do značné míry definován výsledek: zápis na počítači se strukturně i smyslově liší od záznamu psaného rukou, stejně specifická je také dynamika psacího stroje. Kreativní akt v tomto smyslu cílí právě na psací stroj, na jeho hlučnost a mechaničnost, rytmiku, ba skoro hudební povahu. Textový záznam je tak zároveň otiskem spojení lidského mozku a prstů se strojovou mechanikou, barvou pásky i papírem. Psaní na stroji též bude představovat živou akci v městském prostoru.

 

Pavel Novotný (*1976) básník, překladatel, germanista, pedagog, působí na Katedře německého jazyka při TUL. Je autorem řady básnických sbírek, například Tramvestie, Zevnitř nebo Zápisky z garsonky (Magnesia Litera, 2021). Společně s Helenou Skalickou napsal prózu A to si pak můžeš řikat, co chceš. Sbírku Tramvestie zpracoval též jako libreto pro stejnojmennou operu Petra Wajsara (Nová scéna ND, 2019). Vytvořil řadu radiofonických kompozic pro ČRo3 Vltava. Přeložil např. básnický cyklus Zánik Titaniku Hanse Magnuse Enzensbergera, společně s Nikolou Mizerovou též Enzensbergerovo Mauzoleum. Sedmatřicet balad z dějin pokroku nebo antologii legendární Wiener Gruppe. Jako literární vědec se zabývá literární koláží a montáží, dále problematikou tzv. akustické literatury a experimentální rozhlasové hry.  

 

Performance je součástí projektů Intermezzo a Textconnexion a vznikla ve spolupráci s platformou Terén.