Výstava Keese Vissera (1948) v Galerii Závodný v Mikulově je vystavěna na jednoduchém konceptu: umožnit návštěvníkům zážitek z čistého a minimalistického prostoru galerie, který nechává vyniknout velkoformátové barevné monochromy autora.

 

Interiér galerie se tak může stát kontemplativním místem. Zda se divák nechá vést cestou zklidnění a ztišení nebo zda se osvěží energií, kterou disponují samotná díla, je otázkou volby, ale také věcí momentu. Záleží na aktuálním světle, denní době, mentálním rozpoložení…

 

Cyklus vystavovaných prací utváří kromě samotné barvy také struktura povrchu obrazového plánu a jemné odchylky ve formátech prací. Základní matérií je obvykle papír, který autorovi umožňuje opakovaným nanášením a rozmýváním barvy budovat granulovitou strukturu, někdy velmi jemnou, jindy hrubší a více haptickou.

 

Obrazy vznikají pomalu, jedná se o koncepční a soustředěnou práci. Samotné realizaci předchází práce na skicách, ve kterých si autor pečlivě ověřuje zvolený formát, barevnost i způsob granulace. Někdy je autor vyzván k monumentálním instalacím (např. kaple v Thouars, 2006, Eglise St. Eustache v Paříži, 2007, Museum Bourdelle, 2010).

 

Kees Visser žije střídavě v Holandsku, na Islandu a ve Francii. Jeho práce jsou součástí velkého množství institucionálních i privátních kolekcí (např. Stedelijk Museum, Amsterdam, Frans Hals Museum, Haarlem, Gemeente Museum, Haag, Národní galerie Islandu, Rejkjavík, MOMA, New York, Victoria & Albert Museum, Londýn, Centre G. Pompidou, Paříž, FNAC, Paříž…)

 

Možnost žít na Islandu, v zemi pusté a divoké přírody, tříbí smysly Keese Vissera a cit pro detail. Je dané, že díla geometrické abstrakce vycházejí z přísných pravidel, jednoznačných forem a ucelených myšlenkových postupů. V případě Keese Vissera je možné vystopovat i prvky, které se nachází ve volné přírodě – např. určité vybočení z řádu jednotlivou nahodilostí, provázanost mezi zřetelně definovanou strukturou a chaosem…

 

Prezentace prací v Galerii Závodný je první autorskou výstavou Keese Vissera v České republice.