Kilan s.r.o. je skupina fotografů vyrostlá z podhoubí ateliéru Fotografie FUD UJEP. Výstavou slaví osmé výročí – uvidíte tedy osmý stolní kalendář a retrospektivně i ty předešlé, doplněné o dříve neuveřejněné fotografie.

  

S velkou radostí jsme připravili pro všechny věrné příznivce i kolemjdoucí občany výstavu, potažmo retrospektivu, kde si diváci mohou historicky poprvé prohlédnout nejen všech osm kalendářů, ale také fotografie, které zveřejněny nebyly. Vychutnat si mohou také nástěnný kalendář Kilan Epopej, shlédnout pěkná videa, a především pak sebe sama s ironickou vážností transcendentovat.

  

Člověk dnešní doby den co den čelí skutečnosti, jež je trýznivá a ve své podstatě nesmyslná. Jedinec ztracen v časoprostoru tápe; bytostně postrádá, čeho by se zachytil. Nabízí se otázka: Může být pro člověka tonoucího v moři absurdní každodennosti záchranným kruhem stolní kalendář? Odpověď zní ano. Kilan kalendář je důvodem, proč se těšit na další týden. Je rádcem, nikoli však mentorem. Je přítelem i útěchou, že v tom není člověk sám. Týden co týden otevírá témata k zamyšlení.

  

Svoboda je blbost. Svoboda jako status quo neexistuje. Význam má pro člověka pouze akt osvobozování se. Kilan je osvobozování se od absurdity světa tím, že smysl nehledáme, ba právě naopak odmítáme. V běžném životě jsme do absurdní situace vrženi nebo se v ní ocitáme náhodně, v Kilanu ji naopak cíleně vytváříme. Kilan je synonymum pro osvobozování se prostřednictvím ztráty důstojnosti a hraničního prožitku existence jako takové.

  

A na závěr snad ještě citát Michala Jurzy: Když je dobro příliš bezvýchodné, když je dobro příliš zlé – zbývá imaginace, aby založila svobodu všech prostřednictvím aktivity jednoho a emancipovala aktivitu dalšího v kolektivu všech. Svět to zřejmě nezachrání. Člověka možná ano.