Série obrazů s názvem Vezmu si z tebe každý den trochu, které Klaudie Hlavatá představí v Galerii Dole, vychází z dlouhodobého zájmu o strukturu lidské mysli a stopy paměti. Věnuje se vizuálnímu vyjádření imaginace místa a schopnosti přetvářet svět tak, aby se v něm člověk mohl cítit bezpečně. Pracuje s principem digitální a klasické koláže. Kresebné záznamy, momenty, vzpomínky a fragmenty fotografií z vlastního dětství, fixované na plexisklovém podkladu, se opakují, navzájem se vrství, překrývají a prolínají tak, že získávají na sugestivní plasticitě.

  

Klaudie Hlavatá (*1992) studovala v Ateliéru malby 2, škole Vladimíra Skrepla na AVU, absolvovala v roce 2018.

  

kurátor: Martin Mikolášek.