grafický design: Šimon Vlasák

Klauzurní výstava studentstva Centra audiovizuálních studií FAMU. Prezentace studentů proběhne paralelně na dvou místech – v GAMU a INI Gallery.

  

otevírací doba: denně 13:00–19:00

  

@cas_famu