GAMU (Galerie AMU) funguje od roku 2022 pod Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2008 fungovala galerie pod AMU, nově je ve správě její filmové fakulty. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z FAMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol.

 

Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie, jsou náročnější, kurátorsky koncipované výstavy již etablovaných umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín. S touto linií souvisí také budování paralelní scény Galerie AMU pro jednorázové akce hudebního, sound-artového a multimediálního charakteru.