Galerie AMU (GAMU) vyhlašuje otevřenou výzvu k předložení výstavních projektů pro rok 2025. Výzva je určena české i zahraniční umělecké komunitě a kurátorstvu; přihlášky je možné posílat v češtině nebo v angličtině. Výstavní rada GAMU, která vyhodnocuje přihlášené subjekty, preferuje tematické kurátorské výstavy s interdisciplinárními přesahy, případně výstavní projekty založené na uměleckém výzkumu (zejména v oboru fotografie a nových médií a filmu). Délka výstav v GAMU se pohybují mezi čtyřmi a šesti týdny.

Seznam požadovaných příloh:

– podrobný popis projektu včetně obrazové dokumentace zohledňující i prostorové možnosti galerie (max. 3 normostrany);

– strukturovaný životopis předkladatele;

– stručné životopisy vystavujících umělců včetně ukázek tvorby / odkazů na portfolia;

– rozpočet výstavy s navrhovanými doplňkovými zdroji financování.

 

Galerie AMU zajišťuje:

– dohled na výstavách;

– technickou podporu;

– grafické zpracování a tisk materiálů k výstavě (pozvánka, plakát, banner);

– základní PR (tisková zpráva, zveřejnění avíza k výstavě na webu a fb, inzerce v tištěné ArtMap, newsletter, TZ na Artalk);

– část produkčních nákladů (materiál, instalace, příp. deinstalace výstavy) s ohledem na rozpočet galerie v daném roce.

 

Projekty je možné přihlašovat elektronicky do 31. 5. 2024 na veronika.danhelova@famu.cz.

 

Půdorys galerie a fotodokumentace výstavních prostor k nahlédnutí zde.

Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců. Nedílnou součást výstavního programu tak přirozeně tvoří klauzurní a absolventské výstavy z AMU a vybrané studentské projekty z dalších uměleckých škol. Druhou, neméně podstatnou linií galerijní dramaturgie jsou náročnější, kurátorsky uchopené výstavy etablovanějších umělců, českých i zahraničních, jejichž tvorba spadá do oblasti nových médií nebo originálním způsobem překračuje hranice tradičních uměleckých disciplín.