Srdečně zveme na výstavu Koláž Františka Jugase a Petra Nápravníka v Kulturáku Archa. Výstava bude jednou z prvních větších prezentací výtvarné a literární tvorby F. Jugase, jednoho z členů slavného uskupení Brněnská bohéma z 60.–70. let 20. století. Na tvorbu F. Jugase bude umělecky navazovat Petr Nápravník, student FaVU VUT v Brně. 

  

Svými souputníky byl František Jugas řazen mezi tzv. literární křídlo Brněnské bohémy, a to i přes to, že jeho kolegové byli obeznámeni i s jeho výtvarnými díly. Vystavená pozůstalost tohoto umělce odhaluje obrovské množství datovaných koláží, které zároveň nemají daleko k verbálnímu projevu. Lze je vnímat jako obrazové básně. V tomto ohledu není jeho projev osamocený. Kromě členů Brněnské bohémy se František Jugas v průběhu 60.–80. let osobně poznal např. také s Ladislavem Novákem z Třebíče, který mohl potvrdit podobnou linii výtvarného a zároveň literárního projevu. Součástí výstavy bude i zvukový záznam básní F. Jugase načtený prof. Arnoštem Goldflamem, jedním z členů Brněnské bohémy.

  

Kurátorkou výstavy je doc. Barbora Klímová.