Výstavou provází autorka její koncepce Taťána Petrasová (Ústav dějin umění AV ČR).