Komentovaná prohlídka výstavy BRRRAIN FREEZE !!!

 

Autoři výstavy společně s kurátorem a sběratelem Patrikem Šimonem se ujmou komentované prohlídky. Jak vznikla jejich umělecká spolupráce? Kde čerpají inspiraci a co je baví? Jaká jsou východiska jejich výstavy a kam ještě se dá posunout médium malby? Příležitost popovídat si o různorodých způsobech tvorby a vidění světa, seznámit se s umělci a jejich tvorbou dostanou i návštěvníci.