Komentovaná prohlídka Milana Hajdíka

Milan Hajdík provede návštěvníky výstavou v Galerii Sýpka

Začátkem září byla v Galerii Sýpka v areálu žerotínského zámku ve Valašském Meziříčí zahájena výstava rodáka z Jablůnky – malíře Milana Hajdíka, Nejnovější cyklus velkoformátových pláten nesoucí název Signál mohou návštěvníci shlédnout v rámci výstavy společně se samotným autorem během dvou komentovaných prohlídek. První se uskuteční v pondělí 16. října od 13 hodin, další pak ve středu 25. října od 17 hodin. Vstupné je v rámci doprovodného program zdarma.

Milan Hajdík je jednímj z finalistů Ceny Rudolfa Schlattauera, která se koná ve Valašském Meziříčí každé tři roky a představuje tvorbu místních umělců, či umělců spjatých s regionem. Ve svém malířském projevu se zabývá veristickým obrazem, jeho metamorfózou, možností interpretace, definicí obrazu skrze medium a jeho přesahem nebo mystifikací. Rozměrnými plátny odkazuje na minulost malby, a to v podobě strukturalizované metafory a metonymie. Vrstvení a překládání obrazové plochy do svébytné strukturalisty je snahou autora pojmenovat hranice malby samotné. Snovost námětu se zde střídá s ostrostí rastrů a zásahů do hmoty obrazu. Pro svou první velkou výstavu vytvořil novou sérii velkoformátových obrazů, do nichž vkládá digitální a jazykové binární kódy, čímž dochází k prolínání viditelného malířského výrazu se světem digitální techniky. Návštěvníci se tak pomocí QR kódů přes své chytré telefony, dozvídají aktuální pohnutky autora nebo zobrazeného modelu, jež probíhaly při tvorbě malířského díla. Vedle klasické olejomalby používá autor i dalších méně pro malbu typických prostředků jako gumoasfalt, nitrolaky, metalické barvy, netkané plastové textílie, brusky a jiné.

Více informací na www.kzvalmez.cz.