79193

Výstava dekonstruuje křehkou stavbu „naší“
civilizace a vybízí k přehodnocení navyklých kategorií. V obrazech před
námi vyvstává otázka původu kulturního dědictví a na obrazovce telefonu se
zjevuje vzdálenost jako nesouměrně blízká. O palčivosti „Horkého písku mezi
sandálem a nohou“ promluví malířka Šárka Koudelová, která na konceptu výstavy spolupracovala přes oceán s teoretičkou Evou
Skopalovou.