Výstava v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie. Hlavní motto výstavy Topografie naděje – Crystallized “We can be heroes, just for one day!” odkazuje k malým hrdinstvím každého z nás. Vystavovaná díla studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP reflektují postavení jedince v dnešní společnosti, v situaci, která je mnohými označována krizí demokracie. Inspiraci také umělci nacházeli v kritických letech, jejichž výročí si letos připomínáme. Konkrétně jsou to roky 1938, 1948 a 1968, ve kterých se společnost ocitla pod tlakem. 
Výstavní projekt vznikl v rámci oslav 25 let uměleckých studií na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Přijďte na komentovanou prohlídku s kurátorkami výstavy, která začíná v 15:30 v budově rektorátu UJEP, ve kterém představíme dílo Radka Jandery. Od 16:00 program pokračuje v Domě umění Ústí nad Labem. 
Úvodní slovo: kurátorky projektu a studentky oboru Kurátorská studia Kateřina Fucsiková, Karla Hlaváčková, Anna Zemanová.
Vernisáž proběhne od 18:00 v Domě umění Ústí nad Labem. Součástí zahájení je performance.
Vystavení umělci: 

Otýlie Diatková, Radek Jandera, Polina Khatsenko, Pavel Kopřiva, Jan Krtička, Petr Kubáč, Josef Málek & Eva Pacalová, Pavel Matela, Klára Míčková, Alexandra Naušová & Simona Patelisová, Jan Prošek, Marie Scheerbaumová, Kateřina Šichanová, Magdaléna Šťastníková, Karim Tarakji, Marie Wolfová.

Program je vhodný pro děti i dospělé, vstup zdarma.