Poslední den výstavy zakončíme komentovanou prohlídkou s kurátorkami výstavy Kateřinou Fuscikovou, Karlou Hlaváčkovou a Annou Zemanovou. Výstava je pořádána v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie v Ústí nad Labem.

Hlavní motto výstavy Topografie naděje – Crystaliized “We can be heroes, just for one day!” odkazuje k malým hrdinstvím každého z nás. Vystavovaná díla studentů a pedagogů Fakulty umění a designu UJEP reflektují postavení jedince v dnešní společnosti, v situaci, která je mnohými označována krizí demokracie. Inspiraci také umělci nacházeli v kritických letech, jejichž výročí si letos připomínáme. Konkrétně jsou to roky 1938, 1948 a 1968, ve kterých se společnost ocitla pod tlakem.

Přijďte na komentovanou prohlídku s kurátorkami výstavy, která začíná v 16 hodin v Domě umění Ústí nad Labem. Akce bude doprovozena speciálním programem. 

Program je vhodný pro děti i dospělé, vstup zdarma