Sopranistka Barbora Kabátková přednese v Galerii Rudolfinum zpěvy Hildegardy z Bingenu. © Vojtěch Havlík

Přímo ve výstavě Jiří Příhoda – Void, v sále, v němž je umístěno dílo QC (Quantumcraft) s podtitulem Archa, vystoupí pěvkyně Barbora Kabátková, která přednese zpěvy Hildegardy z Bingenu.

 

Barbora Kabátková se spolu se souborem Tiburtina Ensemble, jehož je uměleckou vedoucí, dlouhodobě věnuje interpretaci zpěvů Hildegardy z Bingenu (1098–1179), členky benediktinského řádu a zakladatelky kláštera na Rupertsbergu u Bingenu, s jejímž mnohostranným působením jsou spojené počátky svébytného proudu německé středověké mystiky, tzv. Frauenmystik. Na českých a světových pódiích Barbora Kabátková spolupracuje s předními soubory jako např. Collegium Vocale Gent, Collegium Marianum, Collegium 1704, Musica Florea, Cappella Mariana či Orchestr Berg. Věnuje se staré hudbě, hraje na středověké harfy a psalterium.

 

program

Antifona O tu illustrata (Božským světlem osvícená)

Hymnus Ave, generosa (Budiž pozdravena, urozená)

Improvizace

Antifona O spectabiles viri (Muži vážení, kteří kráčíte po místech skrytých)

Antifona Nunc gaudeant (Raduj se nyní)

Ordo virtutum – O, Deus, quis es tu? (Bože, kdo jsi ty?)