Koncert audiovizuálního performera a zvukového umělce Stanislava Abraháma. Produkce navazuje na stáž CED Observer věnovanou tématu tělesnosti a prostoru.

  

Stanislav Abrahám vystoupí s akustickou zvukovou koupelí, ke které využije velký gong o průměru 80cm. Zvuk totoho nástroje má velmi široké spektrum. Jak po stránce zvukových vibrací, které zasahují až do ultrazvukového pásma, tak po stránce hudebního výrazu, kdy jemný harmonický dron lze vygradovat do intenzivní, respekt budící zvukové stěny, vyplňující celý prostor. Tuto akustickou část doplní hrou na melodické ufo Sundrum z dílny českého výrobce. Krásné tóny nástroje přetvoří v konejšivé zvukové plochy prostřednictvím digitálních efektů.

  

Stanislav Abrahám (*1977) je zvukový umělec, hudebník, pedagog. Jako zvukový designér spolupracoval s řadou umělců v různých audiovizuálních projektech v podobě tanečního divadla, filmu, live cinema, instalací, rozhlasových pořadů či mappingu. Jako pedagog vedl řadu workshopů o nahrávání pro různé umělecké instituce. V současnosti působí jako zvukový designér v Českém Rozhlase a ve volném čase se věnuje také muzikoterapeutické praxi. Jeho vystoupení bývají kombinací ambientních zvukových ploch a terénních nahrávek, doplněných o hru na kameny, fujaru, gong nebo sundrum. 

  

Koncertu bude od 17:00 předcházet prezentace závěrečných projektů frekventantů a frekventantek stáže CED Observer 04, která se v zimním semestru 2021/22 zaměřovala na vztah lidského těla a prostoru. Závěrečné projekty jsou zpracovány v rámci tzv. uměleckého výzkumu a odráží tak různé možnosti, jak překonávat dualismus těla a mysli – reflektují zvolené biopolitické téma a testují vlastní tělesnost jejich autorů a autorek v kontextu sledovaných společenských mechanismů.

 

prezentující: Viktor Hájek, Hana Kokšalová, Šimon Koleček, Karla Křivánková, Petra Kupcová, Anna Nádeníčková

provázející: Barbora Liška, Eliška Kubartová, Amálie Bulandrová

 

Vstupenky zakoupíte zde.