V rámci výstavy A Girl Named Sandoz proběhne přednáška Víta Pokorného, který se zabývá výkladem psychedelických zkušeností.
Jako součást SANDOZ Experience budou promítnuty filmy, jež vznikly během 50. a 60. let v rámci Cinémathèque Sandoz, která měla ve farmaceutické společnosti Sandoz na starost produkci specifických uměleckých děl s překvapivými výtvarnými kvalitami, které tematizovaly změněné stavy vědomí. Následovat bude rozhovor kurátorky Kláry Vavříkové a Ley Petříkové nejen o vzniku a původu vystavených uměleckých děl, ale také o výzkumu filmů produkovaných v minulosti společností Sandoz. Lea bude odpovídat na dotazy ohledně výzkumu, konkrétních promítaných filmů i jakým způsobem ji tento výzkum otevřel inspirační zdroje k její vlastní umělecké práci.

Na program spojený s tematikou výstavy A girl named Sandoz volně naváže kurátorská prohlídka výstavy Nikdy to nebylo, pořád to je Kataríny Gatialové. Přiblíží jednotlivá díla a jejich propojení v kontextu projektu o utopických vizích a umění, jakožto formativním prostředí pro utopie.

Jako doprovodný program k výstavě Patrik proběhne setkání s umělkyní. Veronika Přikrylová uvede návštěvníky do kontextu vzniku svého projektu.