V Kráse se prolíná současné výtvarné a živé umění, neobvyklá prezentace vybraných sbírkových děl i mezioborová spolupráce s Národním ústavem pro duševní zdraví. Inspiruje k celostnímu prožitku skrze vizuální a další smyslové prožitky – přináší vůně, pohyb, tanec, hudbu.

  

Z vizuální přesycenosti světa venku necháváme příchozí v rámci minimalistické instalace vstupovat do prostoru individuálního vnímání krásy. Chceme krásu zprostředkovat celostně. Skrze všechny smysly. Instalace nepředkládá historický přehled ani nový kánon – akcentuje v současné době potřebnou pozitivní sílu krásy

  

kurátorka: Lucie Šiklová