Krátké komentáře k vybraným dílům ve sbírkové expozici Středověké umění v Čechách a střední Evropě v Anežském klášteře.

 

10:30 Madona z Hallstadtu

11:00 Madona svatovítská (rám)

11:30 Mistr Rajhradského oltáře: Ukřižování z Nových sadů

 

doba trvání: cca 15 min.

místo setkání: u pokladen v přízemí kláštera