A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka

Anglický překlad knihy Lenky Dolanové o Steině a Woodym Vašulkových pod názvem A Dialogue with the Demons of the Tools: Steina and Woody Vašulka vychází deset let od vydání původní české verze (Praha: NAMU a JSAF / Mezinárodní festival dokumentárních filmů, 2011). Jedná se o zrevidovanou verzi publikace v grafické úpravě Martina Odehnala, kterou centrum Vašulka Kitchen Brno vydalo s cílem představit dílo Vašulkových mezinárodnímu publiku. Knihu pokřtí autorka knihy, historička umění a kurátorka Lenka Dolanová s kolegy, kteří se na přípravě knihy podíleli.

  

Publikace Dialog s démony nástrojů: Steina a Woody Vasulkovi je dosud jedinou monografickou publikací zhodnocující dílo těchto dvou osobností, které výrazně zasáhly do počátků umění videa a vývoje elektronického umění.

  

Navzdory nespornému přínosu Steiny a Woodyho Vašulkových k umění elektronických médií není jejich dílo dosud ve světovém kontextu dostatečně zhodnoceno. Anglický překlad revidované a rozšířené verze knihy Lenky Dolanové, která jejich dílu věnovala svou doktorskou práci na FAMU, představí jejich dílo poprvé komplexním způsobem mezinárodnímu publiku. Kniha je rozšířena o nový úvod od Tomáše Rullera, text je zrevidovaný a rozšířený o další kapitoly věnující se tvorbě této dvojice v posledních deseti letech a práci s vasulkovskými archivy a restaurování instalací Woodyho Vasulky. 

  

program:

18:00 vernisáž výstavy Machines with No Need of Humankind

18:30 křest publikace Lenky Dolanové

od 19:00/19:30 koncert Gijse Gieskese a Ondřeje Merty; setem na gameboy připomene Gijs Gieskes chiptune scénu, která vrcholila kolem roku 2007, kdy vznikl dokument Reformat the planet a uskutečnil se festival Blip fest v New Yorku; Ondřej Merta opráší cartridge z nultých let

  

Program Vašulka Kitchen Brno je finančně podpořen Statutárním městem Brno a Ministerstvem kultury České republiky.