Krajní bdění

Srdečně Vás zveme na podzimní výstavu do Galerie Cyril.

Představte si, že máte hned za domem les a ten les roste na kopci. Do lesa a na kopec chodíte několikrát ročně, třeba i obden. A pak jednou si řeknete a zajdete se podívat na ona místa těsně před setměním s vědomím, že za světla se rozhodně nevrátíte. 
Přesně to udělala Kristína Kandriková nejprve jako experiment, možná z touhy po poznání či překonání vlastního strachu, posléze jako kontinuální výzkum veškerého bytí a skutečností v daných stromových a lukách včetně sama sebe.
V těchto podmínkách odhodila veškeré formality, společenské a sociální konstrukce a vnímala postupný přerod dne na noc. Světla na šero, následně na černou tmu, která časem vykreslovala obrazce, někdy reálné, jindy namalované rukou vlastní imaginace. 
Toto namodralé bezčasí se všemi svými atributy Kristína přetváří do výtvarných prací překračující hranice klasické malby k (světelným) objektům a instalaci, která se v galerii Cyril propojí s geniem loci věžního výstavního prostoru v rámci výstavy Krajní Bdění.

Kristína Kandriková (*1992) je absolventkou ateliéru malby Bratislavské VŠVU. Má za sebou samostatné i skupinové výstavy na Slovensku, v České Republice i v zahraničí (např. Nitranská galerie, Galerie Off/format, aj.). Absolvovala rezidenční pobyt v rámci multimediálního prostoru pro současnou kulturu Nástupiště 1 – 12 v Topolčanech, který uzavřela výstavou Podmienky obrazu.

kurátor: David Bartoš

Realizaciu diel z verejnych zdroju formou stipendia podporil Fond na podporu umenia.