Pozvánka

Galerie pod Palmovkou 4. 4. – 14. 5. 2016

Kristýna Šraierová pochází z Prahy a studuje na Západočeské univerzitě v Plzni Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara Obor ilustrace a grafický design. Ve své tvorbě se specializuje na malbu.

Kristýna se ve svých malbách zabývá tématem, které je jí nejbližší – člověk. Ve svých figurativních malbách zkoumá a zaznamenává lidské tělo, jeho nekonečnou variabilitu a možnost pohybu. Vedle lidské skořápky se věnuje také její neoddělitelné části, lidské duši, emocím a citům.
Ve svých obrazech klade důraz na práci s barvou a světlem. Postavy zasazuje do imaginárního vymodelovaného prostředí, které volí dle rozpoložení vyobrazené postavy. Prostřednictvím malby hledá ideální formu, jak vyjádřit pocity své či jiných lidí.

Kurátorka: Lucie Vojtíšková
Grafická úprava: Martin Ponec
Galerijní animace: Monika Vortelová

Výstava vznikla za laskavé spolupráce Divadla pod Palmovkou.

Galerie je otevřena v době konání divadelního představení od 18:30 do 21:00. Vstup volný.