Výtvarník Jakub Nepraš se vrací po deseti letech ke spolupráci s Laternou magikou se svým dílem. Pozoruhodný až magický objekt, který budí dojem živého organismu, připomíná včelí roj, úl či hnízdo – představuje netradiční formou divadlo, protože nese mnoho jeho znaků a prvků. Dynamická surrealistická videosocha je plná pohybů a asociací, jež útočí na naše smysly. Podivný atraktor probarvuje zážitky uložené hluboko v našem mozku a celkově stimuluje lidskou mysl jako mantrický rezonující zářič. Kolem hnízda obíhají filmové pásy, které svou dynamikou připomínají kroužící včely. Nesou však i originální archivní filmové záběry z inscenací Laterny. Ve zlatém roji krouží vše, co souvisí s kulturou, kreativitou a divadlem. Každý ale může v podobě instalace vidět něco jiného. Podprahové informace v animacích ukazují v provázaném celku koneckonců i obraz současné společnosti.

Instalace vznikla v rámci oslav 60. výročí vzniku Laterny magiky ve spolupráci s Národním filmovým archivem a za podpory Musea Montanelli a Ministerstva kultury ČR.

Jakub Nepraš je vizuální umělec kombinující média videa a sochy, absolvent Akademie výtvarných umění v Praze. Pracuje s vědeckými a filozofickými znalostmi, stejně tak jako s vlastními zkušenostmi, pocity a intuicí. Odráží stěžejní změny ve společnosti a technologiích a z nich plynoucí odcizování ve vztahu k lidem i přírodě. Ve své tvorbě se snaží o znovunalezení původního a čistějšího způsobu života a současné společnosti a technologiím navrací přírodní podoby. Je spoluzakladatelem Trafačky a Trafo Gallery. S Laternou magikou spolupracoval v roce 2008 na tvorbě show Code 58.08, jeho video-instalace byly již dvakrát umístěny na Nové scéně ND – v roce 2007 instalace Kultury a 2012 Louka.

www.jakubnepras.com