Kurt Gebauer se na české výtvarné scéně pohybuje již od počátku 60. let. Je autorem množství soch a objektových realizací, které oživují a kultivují veřejný prostor u nás i v zahraničí. Od začátku jeho těžko zařaditelné pojetí živé figurace mátlo nejen politické cenzory předlistopadového režimu, ale i uměleckou scénu. Jeho tvorbu provází několik tematických linií, které se soustředěně prolínají a rozvíjejí – vznášející se těla plavkyň, jejich přirozenost, oslavy radostného života a přírody, ale i obžaloba společenské absurdity. Základem díla je vždy pečlivá studie prožívané skutečnosti lidského těla. Kurt Gebauer hledá radost ze života a krásu ve svém okolí při každé příležitosti. Jeho díla vyvolávají úsměv, jsou groteskní, ironická i poeticky smutná s vědomím vlastní konečnosti. Zobrazuje člověka, který nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí.

 

Kurt Gebauer (*1941) je sochař a malíř. V roce 1968 ukončil studium na AVU v Praze (prof. V. Makovský, prof. K. Lidický). V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otty Herberta Hajka ve Stuttgartu a v roce 1972 byl na tříměsíčním studijním pobytu u profesora Césara Baldacciniho na Akademii krásných umění v Paříži. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Je členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, zákládajícím členem Nové skupiny a skupiny Wlastenci – přátelé Penklubu. Jeho dílo je zastoupeno v četných sbírkách např.: Muzeum umění Olomouc, Oblastní galerie Liberec, Galerie Klatovy – Klenová, Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění Náchod a v soukromých sbírkách v Čechách a zahraničí. Žije a pracuje v Praze.