Manželé Michaela a Petr Jermanovi založili Galerii Prostor 228 před několika lety se smělým výstavním plánem, který se jim daří naplňovat. Vytvořili tak respektovanou značku, která svým významem přesahuje hranice regionu. V současnosti je galerie provozována všeobecně prospěšným spolkem PROSTOR 228, který se díky systematické spolupráci se současnými umělci stává otevřeným místem pro širokou veřejnost, podporuje komunikaci s cílem přispět k porozumění světa současného umění.

 

Dramaturgie galerie se zaměřuje na cyklus výstav pro daný rok. Jednotlivé výstavy jsou tematicky provázány a galerie tak nabízí unikátní výstavní koncept. Zvolené téma definuje výběr autorů, kteří se daného problému svoji tvorbou dotýkají, ovšem vždy nově, jiným způsobem. Toto vědomí diference a multipolárního pohledu na realitu umožňuje návštěvníkům galerie lépe porozumět současnosti. Hovoříme o kurátorském přístupu, který vyžaduje přípravu výstavních plánů s velkým předstihem i pečlivostí. Pro zakladatele spolku je umění celoživotní vášní.