Jakub Tytykalo se již od počátku své tvorby profiluje jako výrazný malíř stojící mimo hlavní proudy současné české výtvarné scény, inspirovaný klasickou modernou. Neobvyklé, fantastické prvky reflektují surrealismus. Fragmenty krajiny, zátiší a postav připomínají svou kompoziční skladbou a redukovanou barevností kubismus. Na rozdíl od kubismu, kde se klade důraz na problém zobrazení, se Jakub Tytykalo zaměřuje na představivost.

 

V obrazech pracuje s rozostřenou hranicí mezi abstrakcí a zobrazením. Výsledné dílo přináší nový pohled – je tradiční a zároveň současné, formálně je ukotvené v realitě, ale tvarová nedoslovnost nedovoluje přesné čtení. K tomuto výrazu pomáhá i zvolená technika malby. Kombinace akrylové barvy a spreje slučuje klasické figurální malířství s odlehčeností street artu. Charakteristický je i proměnlivý kolorit od zemitých barev po studené tóny. V díle Jakuba Tytykala vyrůstají geometrické a organické tvary, které se rozpadají a při pohledu z jiného úhlu zase skládají, ve změti tvarů je snadné se ztratit. Zachycené scény příběhů se tak těžko dešifrují, přestože jsou známé. Možná právě proto vzbuzují pozornost a jsou tak přitažlivé.

 

Jakub Tytykalo (*1984) v letech 2008–2014 studoval na AVU v Praze (J. Lindavský, J. Róna, J. Petrbok). V roce 2013 absolvoval stáž v ateliéru malby na Universidad Comlutense de Madrid ve Španělsku. V roce 2017 obdržel ocenění Art Prague Young Award. Je členem spolku výtvarných umělců a designerů Prám. Dílo Jakuba Tytykala je zastoupeno v mnoha soukromých i veřejných sbírkách v Čechách i v zahraničí. Realizace má i veřejném prostoru, nejznámější mural vytvořil v roce 2017 v Praze 7 v blízkosti stanice metra Vltavská. Žije a pracuje v Praze.