V pořadí šestým tvůrcem vystavujícím v projektu Start up II je Petr Dub (* 1976), absolvent Ateliéru malířství brněnské Fakulty výtvarných umění, a současný doktorand Ateliéru intermédia tamtéž. Do prostoru výstavní místnosti přízemí Domu U Zlatého prstenu připravil novou intervenci, jež tematizuje prostředí galerijního provozu.
Konceptuální projekt Kustodka je inspirován filozofií Jeana Baudrillarda (1929–2007), přesněji spisem The Conspiracy of Art, navazujícím na autorovu proslulou teorii takzvaných simulaker ze začátku osmdesátých let minulého století. Baudrillard tvrdí, že žijeme v mediálním světě, v němž se stále obtížnějším stává rozlišování mezi tím, co je skutečné a co pouhým zdáním. Originály nahradily kopie a nápodoby tvoří svou vlastní skutečnost, hyperreálný svět. Takovým simulakrem, které nás programově svádí, abychom k němu přistoupili blíže, může být i postava v galerii Start up, představující sedící kustodku. Přístup k ní je znemožněn a s ním i možnost odhalení materiálu a techniky, jakými je postava vytvořena. Brání nám v tom spletité neviditelné vlákno vycházející z udice, na niž umělec pozorovatele doslova „nachytal“. Pavučina z vláken tvoří, podobně jako ve světě mediálních obrazů, zábranu a distanci. V myslích se nám vyjevuje iluzivní obraz podivné ironicky pojaté figury, v níž pozornější diváci spatří androgynní bytost odkazující ke zmíněnému francouzskému filozofovi.